Kto je Živica?

www.zivica.sk

Živica je mimovládna nezisková organizácia, ktorá inšpiruje k zmene. Venujeme sa vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúkame priestor na hľadanie seba samého. Nájdete nás v Bratislave, Zvolene a vo Vzdelávacom centre Zaježová.

Chceme pomáhať tvoriť svet, v ktorom je každý človek inšpirovaný k hľadaniu vlastnej prirodzenosti. Veríme, že príroda vie ľudí mnohému naučiť. Problémy životného prostredia sú výzvou k tomu, aby sme svoju pozornosť obrátili dovnútra nás samých. Povrchné riešenia nebudú stačiť.

Zmena prichádza zvnútra

Na Pohodu prinášame témy, lektorov i ľudí z dvoch projektov, ktoré ZSE dlhodobo podporuje - Sokratov inštitút a Zelená škola.

Sokratov inštitút

www.sokratovinstitut.sk

Veríme, že spoločnosť môže výrazne ovplyvniť aj jediný človek, pokiaľ má dosť znalostí, odvahy, nadšenia a sily vytrvať. Sokratov inštitút vznikol preto, aby vytváral podmienky pre rozvoj takýchto osobností: mladých ľudí, ktorí sa neboja na sebe pracovať, niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a ísť si za svojou víziou.

Čo ponúkame?

Ročný vzdelávací program pozostávajúci z 10 workshopov a záverečného kolokvia s praktickým výstupom v podobe realizácie vlastného mikroprojektu. V rámci štúdia získajú študenti zručnosti, nedoceniteľné kontakty a rozšíria si obzory nad hranice svojich bežných záujmov. Jednotlivé workshopy sú vedené špičkovými slovenskými a zahraničnými lektormi. 

Sledujte nás: www.sokratovinstitut.sk alebo FB: www.facebook.com/Sokratovinstitut 

Zelená škola

www.zelenaskola.sk

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

Školám poskytujeme:

  • inšpiratívne a zážitkové workshopy,
  • metodické a informačné materiály,
  • profesionálnych osobných konzultantov,
  • výmena skúseností s inými školami,
  • informačnú podporu.

Sledujte nás: www.zelenaskola.sk alebo FB: www.facebook.com/zelena.skola  

Sídlo Živice

Bratislava: Vysoká 18, 811 06

Zvolen: P.O.Hviezdoslava 18, 960 01

Zaježová: Polomy 20, 962 63 Pliešovce

info@zivica.sk
02 / 5296 29 29